k.ú.: 604933 - Vidovle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 565997 - Bitozeves NUTS5 CZ0424565997
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 3220819
zahrada 42 27903
travní p. 3 6614
vodní pl. nádrž přírodní 1 360
vodní pl. nádrž umělá 1 304
vodní pl. tok umělý 2 2195
vodní pl. zamokřená pl. 2 3730
zast. pl. společný dvůr 5 8565
zast. pl. zbořeniště 5 2123
zast. pl. 41 20883
ostat.pl. jiná plocha 8 5599
ostat.pl. manipulační pl. 4 2588
ostat.pl. neplodná půda 3 2072
ostat.pl. ostat.komunikace 32 82479
ostat.pl. silnice 5 50078
ostat.pl. zeleň 6 8389
Celkem KN 252 3444701
Par. KMD 252 3444701
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 37
LV 53
spoluvlastník 74

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.09.2011
S-SK GS 1:2880 1843 23.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 16.05.2022 17:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.