k.ú.: 605379 - Hrádečná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 562998 - Blatno NUTS5 CZ0422562998
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 376297
zahrada 71 49521
ovoc. sad 15 18522
travní p. 124 1558841
lesní poz 222 1786794
vodní pl. nádrž umělá 1 185
vodní pl. tok přirozený 20 10814
zast. pl. společný dvůr 21 6258
zast. pl. zbořeniště 7 1515
zast. pl. 66 11383
ostat.pl. jiná plocha 40 30303
ostat.pl. manipulační pl. 2 121
ostat.pl. neplodná půda 88 98813
ostat.pl. ostat.komunikace 64 58667
ostat.pl. silnice 2 24710
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2818
ostat.pl. zeleň 2 344
Celkem KN 791 4035906
Par. DKM 791 4035906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 65
LV 83
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.11.2010
Ost. 1:2000 27.06.1979 08.11.2010
FÚO 1:5000 27.06.1979 08.11.2010 jen pro extravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 16:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.