k.ú.: 605468 - Blažejov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 561711 - Blažejov NUTS5 CZ0313561711
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 1309447
zahrada 135 107521
travní p. 124 704052
lesní poz les s budovou 1 39
lesní poz 134 953598
vodní pl. nádrž přírodní 1 4553
vodní pl. rybník 17 98461
vodní pl. tok přirozený 9 20331
vodní pl. tok umělý 2 1422
vodní pl. zamokřená pl. 8 44942
zast. pl. 237 45284
ostat.pl. dráha 20 47295
ostat.pl. jiná plocha 143 98775
ostat.pl. manipulační pl. 8 11505
ostat.pl. mez, stráň 1 82
ostat.pl. neplodná půda 71 95904
ostat.pl. ostat.komunikace 54 48016
ostat.pl. pohřeb. 1 1860
ostat.pl. silnice 17 50044
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 26801
ostat.pl. zeleň 2 1070
Celkem KN 1086 3671002
Par. DKM 740 2440599
Par. KMD 346 1230403
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 67
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 237
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 221
spoluvlastník 295

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2020 mapování intravilánu
KMD 1:1000 13.09.2013
DKM-KPÚ 23.11.2009 1:1000 15.01.2010 *) JPÚ mimo lesy a intravilán
S-SK GS 1:2880 1828 13.09.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 16.05.2021 20:42

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.