k.ú.: 605468 - Blažejov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 561711 - Blažejov NUTS5 CZ0313561711
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 1309088
zahrada 137 107960
travní p. 124 703971
lesní poz les s budovou 1 39
lesní poz 137 958150
vodní pl. nádrž přírodní 1 4553
vodní pl. rybník 17 98461
vodní pl. tok přirozený 9 20331
vodní pl. tok umělý 2 1422
vodní pl. zamokřená pl. 7 43682
zast. pl. 237 45284
ostat.pl. dráha 20 47295
ostat.pl. jiná plocha 143 98775
ostat.pl. manipulační pl. 8 11505
ostat.pl. mez, stráň 1 82
ostat.pl. neplodná půda 69 92612
ostat.pl. ostat.komunikace 54 48016
ostat.pl. pohřeb. 1 1860
ostat.pl. silnice 17 50044
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 26801
ostat.pl. zeleň 2 1070
Celkem KN 1090 3671001
Par. DKM 742 2440598
Par. KMD 348 1230403
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 69
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 237
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 228
spoluvlastník 302

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2020 mapování intravilánu
KMD 1:1000 13.09.2013
DKM-KPÚ 23.11.2009 1:1000 15.01.2010 *) JPÚ mimo lesy a intravilán
S-SK GS 1:2880 1828 13.09.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 26.05.2022 13:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.