k.ú.: 605484 - Malý Ratmírov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 561711 - Blažejov NUTS5 CZ0313561711
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 669039
zahrada 126 74661
travní p. 103 335504
lesní poz les s budovou 4 134
lesní poz 126 815143
vodní pl. nádrž umělá 2 19270
vodní pl. rybník 11 816131
vodní pl. tok přirozený 1 6292
vodní pl. tok umělý 12 6239
vodní pl. zamokřená pl. 4 6319
zast. pl. 201 25626
ostat.pl. dráha 2 5999
ostat.pl. jiná plocha 92 52651
ostat.pl. manipulační pl. 22 20586
ostat.pl. neplodná půda 97 50280
ostat.pl. ostat.komunikace 40 42356
ostat.pl. silnice 3 20607
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8434
ostat.pl. zeleň 6 485
Celkem KN 911 2975756
Par. KMD 911 2975756
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 126
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 197
LV 225
spoluvlastník 330

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2016
S-SK GS 1:2880 1838 26.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 16.05.2022 18:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.