k.ú.: 605671 - Hvězda pod Vlhoštěm - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561410 - Blíževedly NUTS5 CZ0511561410
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 771948
zahrada 58 59082
travní p. 30 77777
lesní poz ostat.komunikace 15 47957
lesní poz 34 4316304
vodní pl. nádrž umělá 1 270
vodní pl. tok umělý 5 1072
zast. pl. zbořeniště 8 1121
zast. pl. 44 15729
ostat.pl. jiná plocha 16 11056
ostat.pl. manipulační pl. 7 3137
ostat.pl. neplodná půda 15 12763
ostat.pl. ostat.komunikace 56 95990
ostat.pl. silnice 3 14059
Celkem KN 334 5428265
Par. DKM 184 5347192
Par. KMD 150 81073
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 43
LV 54
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.08.2017
DKM-KPÚ 1:1000 03.11.2016
S-SK GS 1:2880 1843 29.08.2017 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 02:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.