k.ú.: 605930 - Boháňka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572705 - Boháňka NUTS5 CZ0522572705
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 1139976
zahrada 129 97178
travní p. 148 393173
lesní poz 110 4810490
vodní pl. nádrž přírodní 3 5827
vodní pl. nádrž umělá 6 17351
zast. pl. zbořeniště 4 763
zast. pl. 142 57429
ostat.pl. jiná plocha 43 35987
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 4 2427
ostat.pl. manipulační pl. 31 34267
ostat.pl. neplodná půda 15 17889
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 528
ostat.pl. ostat.komunikace 63 66714
ostat.pl. pohřeb. 1 2836
ostat.pl. silnice 6 64519
ostat.pl. zeleň 1 238
Celkem KN 848 6747592
Par. KMD 848 6747592
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 21
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 128
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 183
spoluvlastník 470

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.05.2014
S-SK GS 1:2880 1840 23.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 28.05.2022 17:58

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.