k.ú.: 605972 - Boharyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569887 - Boharyně NUTS5 CZ0521569887
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 4650
orná půda 434 3113820
zahrada 189 186931
ovoc. sad 12 61837
travní p. 213 569095
lesní poz 13 331478
vodní pl. nádrž umělá 1 2123
vodní pl. tok přirozený 74 35538
vodní pl. tok umělý 31 13067
zast. pl. 199 95503
ostat.pl. jiná plocha 49 50611
ostat.pl. manipulační pl. 10 23474
ostat.pl. neplodná půda 3 3141
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 763
ostat.pl. ostat.komunikace 44 58010
ostat.pl. pohřeb. 1 1618
ostat.pl. silnice 16 68009
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17546
ostat.pl. zeleň 5 274
Celkem KN 1300 4637488
Par. DKM 1 418
Par. KMD 1299 4637070
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 198
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 305
spoluvlastník 616

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2013
S-SK GS 1:2880 1840 30.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 28.05.2022 06:00

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.