k.ú.: 606090 - Chroustov u Bohdalova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595292 - Bohdalov NUTS5 CZ0635595292
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 224 1508258
zahrada 97 65352
travní p. 186 559998
lesní poz 76 913755
vodní pl. rybník 4 9534
zast. pl. zbořeniště 3 545
zast. pl. 106 39911
ostat.pl. jiná plocha 49 26539
ostat.pl. manipulační pl. 10 8297
ostat.pl. neplodná půda 61 41130
ostat.pl. ostat.komunikace 96 59808
ostat.pl. silnice 4 36573
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2934
Celkem KN 917 3272634
Par. DKM 94 953833
Par. KMD 823 2318801
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 64
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 10
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 105
LV 119
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2015
KMD 1:1000 27.11.2012
S-SK ŠS 1:2500 1835 27.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 08:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.