k.ú.: 606570 - Bohuslavice u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585092 - Bohuslavice u Zlína NUTS5 CZ0724585092
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 1975754
zahrada 305 179268
ovoc. sad 9 35202
travní p. 747 1767680
lesní poz 192 3353611
vodní pl. tok přirozený 92 61219
vodní pl. zamokřená pl. 1 210
zast. pl. společný dvůr 1 355
zast. pl. zbořeniště 2 151
zast. pl. 433 105195
ostat.pl. jiná plocha 146 79907
ostat.pl. manipulační pl. 43 20212
ostat.pl. neplodná půda 225 216127
ostat.pl. ostat.komunikace 220 139335
ostat.pl. silnice 33 91676
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 9225
ostat.pl. zeleň 19 15655
Celkem KN 2623 8050782
EN 4 8454
PK 1033 3136368
Celkem ZE 1037 3144822
Par. KMD 1759 4245935
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 6
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 263
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 420
byt.z. byt 19
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 20
LV 575
spoluvlastník 817

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 18:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.