k.ú.: 606677 - Bohutice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593788 - Bohutice NUTS5 CZ0647593788
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.04.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 1124
orná půda 1364 3627784
vinice 76 61522
zahrada 335 256202
ovoc. sad 119 311561
travní p. 35 37184
lesní poz 107 2446120
vodní pl. nádrž umělá 1 500
zast. pl. zbořeniště 13 1452
zast. pl. 450 113309
ostat.pl. dráha 9 62005
ostat.pl. jiná plocha 143 44483
ostat.pl. manipulační pl. 46 25208
ostat.pl. neplodná půda 35 21369
ostat.pl. ostat.komunikace 228 122073
ostat.pl. pohřeb. 2 2658
ostat.pl. silnice 9 29296
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11013
ostat.pl. zeleň 7 4210
Celkem KN 2985 7179073
Par. DKM 64 95041
Par. KMD 2921 7084032
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 294
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 38
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 430
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 8
LV 556
spoluvlastník 791

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2012 Přepracování na KMD-celé k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1825 05.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 14.04.2024 23:04

Aktuality

09.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada -  Agenda VZ a smluv.

08.04.2024
Zveřejněny statistické údaje  za 1. čtvrtletí roku 2024 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

22.03.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou a Katastrálního pracoviště Velké Meziříči.