k.ú.: 606677 - Bohutice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593788 - Bohutice NUTS5 CZ0647593788
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1397 3636052
vinice 75 60957
zahrada 316 228964
ovoc. sad 133 343653
travní p. 34 35366
lesní poz 106 2446455
vodní pl. nádrž umělá 1 500
zast. pl. zbořeniště 17 3270
zast. pl. 418 106982
ostat.pl. dráha 9 62005
ostat.pl. jiná plocha 139 39309
ostat.pl. manipulační pl. 45 24165
ostat.pl. neplodná půda 35 21369
ostat.pl. ostat.komunikace 228 122828
ostat.pl. pohřeb. 2 2670
ostat.pl. silnice 4 29133
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11013
ostat.pl. zeleň 8 4386
Celkem KN 2969 7179077
Par. DKM 3 324
Par. KMD 2966 7178753
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 109
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 164
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 39
rozestav. 2
Celkem BUD 400
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 8
LV 541
spoluvlastník 770

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2012 Přepracování na KMD-celé k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1825 05.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.09.2020 21:59

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.