k.ú.: 606677 - Bohutice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593788 - Bohutice NUTS5 CZ0647593788
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 1124
orná půda 1378 3643273
vinice 75 60957
zahrada 319 234959
ovoc. sad 123 319782
travní p. 35 37184
lesní poz 108 2449296
vodní pl. nádrž umělá 1 500
zast. pl. zbořeniště 16 3162
zast. pl. 433 109748
ostat.pl. dráha 9 62005
ostat.pl. jiná plocha 143 40898
ostat.pl. manipulační pl. 46 25171
ostat.pl. neplodná půda 35 21369
ostat.pl. ostat.komunikace 230 122615
ostat.pl. pohřeb. 2 2658
ostat.pl. silnice 4 29296
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11013
ostat.pl. zeleň 7 4210
Celkem KN 2970 7179220
Par. DKM 50 53092
Par. KMD 2920 7126128
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 282
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 38
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 414
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 8
LV 554
spoluvlastník 782

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2012 Přepracování na KMD-celé k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1825 05.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 16.08.2022 18:37

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.