k.ú.: 606936 - Bojiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568457 - Bojiště NUTS5 CZ0631568457
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 153 1068070
zahrada 62 54019
travní p. 37 85907
lesní poz 40 1674177
vodní pl. tok přirozený 1 83
zast. pl. společný dvůr 1 22
zast. pl. zbořeniště 2 1943
zast. pl. 86 35669
ostat.pl. jiná plocha 13 2484
ostat.pl. manipulační pl. 3 9514
ostat.pl. neplodná půda 5 1059
ostat.pl. ostat.komunikace 33 32848
ostat.pl. pohřeb. 3 1742
ostat.pl. silnice 17 53036
Celkem KN 456 3020573
Par. KMD 456 3020573
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 63
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 85
LV 115
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.03.2011
S-SK GS 1:2880 1838 17.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 06:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.