k.ú.: 607118 - Boleradice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584321 - Boleradice NUTS5 CZ0644584321
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62072 - Klobouky u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2682 5085553
vinice 1252 896148
zahrada 306 143464
ovoc. sad 186 213177
travní p. 504 634652
lesní poz les s budovou 1 32
lesní poz 281 4289395
vodní pl. nádrž umělá 21 22345
vodní pl. rybník 37 34162
vodní pl. tok přirozený 122 43569
vodní pl. zamokřená pl. 2 4112
zast. pl. zbořeniště 48 10168
zast. pl. 557 178921
ostat.pl. jiná plocha 399 116577
ostat.pl. manipulační pl. 11 11949
ostat.pl. neplodná půda 547 153902
ostat.pl. ostat.komunikace 611 258831
ostat.pl. pohřeb. 2 2906
ostat.pl. silnice 51 3157
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 6495
ostat.pl. zeleň 7 5344
Celkem KN 7632 12114859
Par. DKM 27 40260
Par. KMD 7605 12074599
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 278
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 92
č.p. rod.rekr 17
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 517
byt.z. byt 22
obč.z. byt 4
Celkem JED 26
LV 881
spoluvlastník 1215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1827 21.12.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 17.05.2022 02:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.