k.ú.: 607185 - Křešice u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 935555
zahrada 297 249033
ovoc. sad 20 190541
travní p. 177 579940
lesní poz 54 1208446
vodní pl. tok přirozený 11 184797
vodní pl. tok umělý 6 1004
vodní pl. zamokřená pl. 2 3271
zast. pl. zbořeniště 15 1533
zast. pl. 414 112359
ostat.pl. dráha 4 50824
ostat.pl. jiná plocha 40 31454
ostat.pl. manipulační pl. 21 132305
ostat.pl. neplodná půda 22 46102
ostat.pl. ostat.komunikace 150 131538
ostat.pl. pohřeb. 1 1410
ostat.pl. silnice 4 20461
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8519
ostat.pl. zeleň 11 44262
Celkem KN 1371 3933354
Par. DKM 1371 3933354
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 189
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 63
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 30
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 407
byt.z. byt 21
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 32
LV 373
spoluvlastník 509

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.12.2000
ZMVM 1:1000 01.11.1981 30.12.2000 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
THM-V 1:1000 01.04.1961 30.12.2000 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 17.05.2022 10:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.