k.ú.: 607461 - Boreč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535508 - Boreč NUTS5 CZ0207535508
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 5553279
zahrada 124 98380
ovoc. sad 1 13542
travní p. 9 78574
lesní poz 85 734154
vodní pl. nádrž přírodní 1 233
vodní pl. nádrž umělá 3 2640
vodní pl. tok přirozený 1 2874
vodní pl. tok umělý 7 4559
zast. pl. zbořeniště 4 3524
zast. pl. 140 88279
ostat.pl. jiná plocha 20 7866
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 10
ostat.pl. manipulační pl. 22 80970
ostat.pl. neplodná půda 35 74773
ostat.pl. ostat.komunikace 69 117639
ostat.pl. pohřeb. 1 360
ostat.pl. silnice 6 63890
ostat.pl. zeleň 4 16471
Celkem KN 641 6942017
Par. DKM 641 6942017
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 2
Celkem BUD 140
LV 165
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2017
DKM-KPÚ 1:1000 19.11.2015
S-SK GS 1:2880 1842 30.10.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 17.05.2022 16:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.