k.ú.: 607576 - Želejov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 548979 - Borek NUTS5 CZ0522548979
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 3325
orná půda 108 997761
zahrada 26 36181
ovoc. sad 1 8794
travní p. 151 353332
lesní poz 116 342647
vodní pl. nádrž umělá 1 114
vodní pl. rybník 1 747
vodní pl. tok přirozený 46 20395
vodní pl. tok umělý 9 4754
zast. pl. 48 25878
ostat.pl. jiná plocha 17 13880
ostat.pl. manipulační pl. 14 19273
ostat.pl. neplodná půda 17 8818
ostat.pl. ostat.komunikace 67 25019
ostat.pl. silnice 1 17439
Celkem KN 624 1878357
Par. DKM 624 1878357
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 41
LV 61
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.1999
ZMVM 1:1000 01.11.1991 27.12.1999
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 21:43

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.