k.ú.: 607657 - Borotice nad Jevišovkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593800 - Borotice NUTS5 CZ0647593800
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62201 - Hrušovany nad Jevišovkou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 662 7411854
vinice 156 867945
zahrada 147 131433
ovoc. sad 3 41206
travní p. 41 114884
lesní poz les(ne hospodář) 24 53333
lesní poz 212 1962170
vodní pl. tok přirozený 5 132608
zast. pl. zbořeniště 11 3835
zast. pl. 204 87707
ostat.pl. jiná plocha 130 82698
ostat.pl. manipulační pl. 90 668263
ostat.pl. neplodná půda 51 21082
ostat.pl. ostat.komunikace 261 413027
ostat.pl. silnice 4 33397
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 9998
ostat.pl. zamokřená pl. 1 534
ostat.pl. zeleň 8 25781
Celkem KN 2016 12061755
Par. DKM 2016 12061755
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
Celkem BUD 193
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 265
spoluvlastník 357

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.06.2012 1:1000 22.06.2012 *) část k.ú. při KPÚ k.ú. Lechovice
DKM 1:1000 21.09.2011 část k.ú. přepracováním - DKM na celém k.ú.
DKM-KPÚ 06.05.2009 1:1000 06.05.2009 *) část na podkladě JPÚ
THM-G 1:2000 01.01.1965 21.09.2011 intravilán (THM bez zápisníků )
Ins. A 1:2000 01.01.1957 21.09.2011 extravilán (fotoplán - reambulace mapy dle IA)


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 25.05.2022 11:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.