k.ú.: 607665 - Borotín u Tábora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552101 - Borotín NUTS5 CZ0317552101
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1501 5020666
zahrada 335 224707
travní p. 656 1090422
lesní poz 145 4251134
vodní pl. nádrž přírodní 8 8782
vodní pl. rybník 10 261438
vodní pl. tok přirozený 14 11123
vodní pl. tok umělý 123 25724
vodní pl. zamokřená pl. 20 24349
zast. pl. společný dvůr 9 3431
zast. pl. zbořeniště 3 243
zast. pl. 380 121165
ostat.pl. jiná plocha 135 147495
ostat.pl. manipulační pl. 62 38834
ostat.pl. neplodná půda 120 84391
ostat.pl. ostat.komunikace 193 221980
ostat.pl. pohřeb. 1 1762
ostat.pl. silnice 121 76472
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 38157
ostat.pl. zeleň 21 16510
Celkem KN 3884 11668785
Par. DKM 99 623322
Par. KMD 3785 11045463
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 136
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 92
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 373
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 551
spoluvlastník 864

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.02.2019 1:1000 07.02.2019 *)
KMD 1:1000 29.09.2011
S-SK GS 1:2880 1830 07.02.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 20.05.2022 21:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.