k.ú.: 608009 - Boršov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586927 - Boršov NUTS5 CZ0632586927
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 677781
zahrada 72 48109
travní p. 172 996485
lesní poz 53 382394
vodní pl. nádrž umělá 2 8148
vodní pl. rybník 4 7181
vodní pl. tok přirozený 9 4381
vodní pl. tok umělý 7 6665
zast. pl. společný dvůr 8 907
zast. pl. zbořeniště 2 434
zast. pl. 107 32332
ostat.pl. dobývací prost. 1 18148
ostat.pl. jiná plocha 103 239585
ostat.pl. manipulační pl. 6 4989
ostat.pl. neplodná půda 98 67096
ostat.pl. ostat.komunikace 35 69423
ostat.pl. silnice 8 10204
Celkem KN 766 2574262
Par. DKM 766 2574262
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 66
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 104
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 152
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.03.2008
DKM-KPÚ 15.08.2003 1:1000 18.08.2003 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 27.03.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 28.05.2022 06:10

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.