k.ú.: 608025 - Boršov nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544299 - Boršov nad Vltavou NUTS5 CZ0311544299
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1123 2663845
zahrada 532 324781
travní p. 300 508508
lesní poz les s budovou 2 70
lesní poz 144 789503
vodní pl. nádrž přírodní 10 5808
vodní pl. nádrž umělá 4 9424
vodní pl. rybník 5 2508
vodní pl. tok přirozený 6 112865
vodní pl. tok umělý 96 307885
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 10
vodní pl. zamokřená pl. 2 685
zast. pl. společný dvůr 8 1978
zast. pl. zbořeniště 2 512
zast. pl. 943 193564
ostat.pl. dráha 31 99711
ostat.pl. jiná plocha 255 238385
ostat.pl. manipulační pl. 51 108891
ostat.pl. neplodná půda 24 7705
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 468
ostat.pl. ostat.komunikace 319 171688
ostat.pl. pohřeb. 2 11001
ostat.pl. silnice 65 121621
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13662
ostat.pl. zeleň 14 35303
Celkem KN 3942 5730381
Par. DKM 3942 5730381
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 191
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 394
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 5
č.e. jiná st. 26
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 89
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 15
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 3
vod.dílo vodní el 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 912
byt.z. byt 55
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 10
obč.z. byt 10
obč.z. rozest. 8
Celkem JED 89
LV 1080
spoluvlastník 1476

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.11.2010 Režim výměr po přepracování: Při nepřekročení mezní odchylky zůstaly výměry parcel evidované podle SPI
THM-G 1:2000 01.01.1973 09.11.2010
THM-V 1:2000 01.01.1973 09.11.2010
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.05.2022 03:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.