k.ú.: 608041 - Borušov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572632 - Borušov NUTS5 CZ0533572632
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 153 1199227
zahrada 56 39253
ovoc. sad 7 26411
travní p. 92 132820
lesní poz 30 395791
vodní pl. nádrž umělá 4 1886
vodní pl. tok přirozený 28 3760
zast. pl. zbořeniště 2 269
zast. pl. 37 15652
ostat.pl. jiná plocha 57 31122
ostat.pl. manipulační pl. 6 17608
ostat.pl. neplodná půda 22 16748
ostat.pl. ostat.komunikace 64 57190
ostat.pl. silnice 55 46060
ostat.pl. zeleň 3 4365
Celkem KN 616 1988162
Par. DKM 21 248701
Par. KMD 595 1739461
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 37
LV 65
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 20.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 14:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.