k.ú.: 608327 - Boskovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581372 - Boskovice NUTS5 CZ0641581372
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3836 7657999
zahrada skleník-pařeniš. 1 17
zahrada 2391 1136080
ovoc. sad skleník-pařeniš. 1 116
ovoc. sad 178 427000
travní p. 1131 1053126
lesní poz 346 2300526
vodní pl. nádrž umělá 19 9633
vodní pl. rybník 7 9787
vodní pl. tok přirozený 22 83137
vodní pl. tok umělý 32 3438
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 48
zast. pl. společný dvůr 36 45676
zast. pl. zbořeniště 39 4865
zast. pl. 4257 940700
ostat.pl. dráha 15 72829
ostat.pl. jiná plocha 1778 867481
ostat.pl. manipulační pl. 378 363099
ostat.pl. neplodná půda 330 155387
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 622
ostat.pl. ostat.komunikace 1528 655172
ostat.pl. pohřeb. 4 44049
ostat.pl. silnice 187 313197
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 47 90896
ostat.pl. zeleň 319 407076
Celkem KN 16884 16641956
Par. DKM 16884 16641956
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 15
č.p. bydlení 1298
č.p. byt.dům 186
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 29
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 15
č.p. obč.vyb 89
č.p. obč.vyb. 41
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 427
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 20
č.p. výroba 31
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 457
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 11
bez čp/če garáž 953
bez čp/če jiná st. 224
bez čp/če obchod 6
bez čp/če obč.vyb 66
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 45
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 71
bez čp/če ubyt.zař 19
bez čp/če výroba 24
bez čp/če zem.stav 53
rozestav. 26
vod.dílo přehrada 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 4156
byt.z. byt 2447
byt.z. dílna 7
byt.z. garáž 134
byt.z. j.nebyt 26
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 444
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 118
obč.z. j.nebyt 57
obč.z. rozest. 42
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 3278
LV 6793
spoluvlastník 12138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.03.2009 část obnovená převodem
DKM 1:1000 12.03.2009 část obnovená přepracováním
ZMVM 1:2000 01.01.1993 12.03.2009 část k.ú. extravilán
Ins. A 1:1000 01.01.1952 12.03.2009 část k.ú. zastavěné území a část extravilán
Ins. A 1:2000 01.01.1952 12.03.2009 část k.ú. extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 12.03.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 24.05.2022 17:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.