k.ú.: 608483 - Mladkov u Boskovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581372 - Boskovice NUTS5 CZ0641581372
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 447 780591
zahrada 145 106030
ovoc. sad 22 40544
travní p. 260 289512
lesní poz 204 993174
vodní pl. nádrž umělá 1 1507
vodní pl. rybník 6 1254
vodní pl. tok přirozený 15 15131
vodní pl. tok umělý 3 242
zast. pl. společný dvůr 1 616
zast. pl. zbořeniště 2 784
zast. pl. 167 42285
ostat.pl. dráha 1 84
ostat.pl. jiná plocha 86 26041
ostat.pl. manipulační pl. 23 16692
ostat.pl. neplodná půda 133 47518
ostat.pl. ostat.komunikace 173 66579
ostat.pl. silnice 47 46887
ostat.pl. zeleň 4 1284
Celkem KN 1740 2476755
Par. DKM 1740 2476755
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 127
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 165
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 242
spoluvlastník 327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2003
ZMVM 1:2000 22.11.1993 11.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1964 11.12.2003 část k.ú. extravilán - scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1826 11.12.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 22.05.2022 18:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.