k.ú.: 608505 - Bosonohy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1916 2894566
vinice 10 2490
zahrada skleník-pařeniš. 1 23
zahrada 1489 959864
ovoc. sad 3 9020
travní p. 146 93131
lesní poz les s budovou 1 6
lesní poz ostat.komunikace 16 2722
lesní poz 427 1907618
vodní pl. tok přirozený 123 18541
zast. pl. zbořeniště 5 745
zast. pl. 1340 241187
ostat.pl. dráha 1 30037
ostat.pl. dálnice 3 78155
ostat.pl. jiná plocha 637 305573
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 22
ostat.pl. manipulační pl. 45 65600
ostat.pl. neplodná půda 95 51932
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 1298
ostat.pl. ostat.komunikace 397 228288
ostat.pl. silnice 239 175484
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 16474
ostat.pl. zeleň 165 64465
Celkem KN 7078 7147241
Par. DKM 7078 7147241
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 11
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 16
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 695
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. garáž 10
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 275
č.e. zem.stav 5
bez čp/če garáž 113
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 4
Celkem BUD 1277
byt.z. byt 90
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 100
LV 1888
spoluvlastník 2754

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.02.2004 1:1000 16.03.2004 *)
DKM 1:1000 17.05.2002 na části
THM-V 1:1000 01.11.1975 16.03.2004
S-SK ŠS 1:2880 1825 01.11.1975


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 12:32

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.