k.ú.: 608572 - Bošilec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535401 - Bošilec NUTS5 CZ0311535401
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 180 4106402
zahrada 144 86576
travní p. 104 723615
lesní poz 39 1535806
vodní pl. nádrž přírodní 2 66
vodní pl. nádrž umělá 5 7277
vodní pl. rybník 6 2033082
vodní pl. tok přirozený 7 25701
vodní pl. tok umělý 15 7336
vodní pl. zamokřená pl. 3 5859
zast. pl. společný dvůr 1 125
zast. pl. zbořeniště 8 2244
zast. pl. 194 102186
ostat.pl. dráha 17 57271
ostat.pl. jiná plocha 215 421404
ostat.pl. manipulační pl. 27 78987
ostat.pl. neplodná půda 5 16010
ostat.pl. ostat.komunikace 124 188167
ostat.pl. pohřeb. 1 2057
ostat.pl. silnice 129 171897
ostat.pl. zeleň 21 6620
Celkem KN 1247 9578688
Par. DKM 1247 9578688
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 20
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 172
LV 174
spoluvlastník 266

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.10.2006 Na hranici s KPÚ průnik zdiva s terénem
DKM-KPÚ 28.08.2006 1:1000 03.10.2006 *)
ZMVM 1:2000 17.12.1986 03.10.2006
S-SK GS 1:2880 1870 17.12.1986


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 16:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.