k.ú.: 608581 - Boškov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517101 - Potštát NUTS5 CZ0714517101
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 354598
zahrada 82 75462
travní p. 152 2585900
lesní poz 48 187874
vodní pl. nádrž přírodní 3 955
vodní pl. rybník 3 26376
vodní pl. tok přirozený 14 15887
vodní pl. tok umělý 1 143
vodní pl. zamokřená pl. 1 12211
zast. pl. zbořeniště 12 3036
zast. pl. 95 37216
ostat.pl. jiná plocha 34 32435
ostat.pl. manipulační pl. 14 43589
ostat.pl. neplodná půda 2 955
ostat.pl. ostat.komunikace 83 149444
ostat.pl. pohřeb. 1 1031
ostat.pl. silnice 4 86115
ostat.pl. zeleň 32 80511
Celkem KN 602 3693738
Par. DKM 279 3315866
Par. KMD 323 377872
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 92
LV 108
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.09.2013
DKM-KPÚ 1:1000 29.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1830 23.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 24.05.2022 01:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.