k.ú.: 608661 - Bousov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571237 - Bousov NUTS5 CZ0531571237
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 231 2929301
zahrada 113 88634
ovoc. sad 9 28350
travní p. 81 281898
lesní poz školka 1 1932
lesní poz 17 60192
vodní pl. nádrž umělá 3 1148
vodní pl. rybník 1 10649
vodní pl. tok přirozený 9 12752
vodní pl. tok umělý 3 1479
zast. pl. zbořeniště 2 363
zast. pl. 138 82063
ostat.pl. jiná plocha 26 10221
ostat.pl. manipulační pl. 8 14900
ostat.pl. neplodná půda 70 111385
ostat.pl. ostat.komunikace 61 140287
ostat.pl. pohřeb. 1 794
ostat.pl. silnice 17 25794
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 269
ostat.pl. zeleň 2 297
Celkem KN 794 3802708
Par. DKM 794 3802708
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 68
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 130
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 188
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.02.2009 1:1000 04.03.2009 *)
DKM 1:1000 26.05.1999 04.03.2009
DKM 1:1000 26.05.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1988 26.05.1999
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1988


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 12:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.