k.ú.: 608700 - Doly u Bouzova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500861 - Bouzov NUTS5 CZ0712500861
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 331
zahrada 47 52082
travní p. 109 191325
lesní poz 55 1129695
vodní pl. tok přirozený 15 36971
zast. pl. zbořeniště 2 320
zast. pl. 30 9145
ostat.pl. jiná plocha 15 11832
ostat.pl. manipulační pl. 2 1999
ostat.pl. neplodná půda 5 4036
ostat.pl. ostat.komunikace 10 24118
ostat.pl. silnice 24 21136
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 926
Celkem KN 324 1483916
Par. KMD 324 1483916
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 22
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 30
LV 52
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2011
S-SK ŠS 1:2880 1834 31.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.