k.ú.: 608777 - Božejov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547581 - Božejov NUTS5 CZ0633547581
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 383 3334020
zahrada 329 169661
travní p. 186 843061
lesní poz 96 3785411
vodní pl. nádrž umělá 2 10272
vodní pl. rybník 13 149862
vodní pl. tok přirozený 49 23925
zast. pl. společný dvůr 20 2603
zast. pl. 437 100214
ostat.pl. jiná plocha 152 126596
ostat.pl. manipulační pl. 22 74437
ostat.pl. neplodná půda 106 177416
ostat.pl. ostat.komunikace 91 318462
ostat.pl. pohřeb. 1 3236
ostat.pl. silnice 23 178297
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10993
ostat.pl. zeleň 7 12808
Celkem KN 1921 9321274
Par. DKM 1921 9321274
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 203
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.e. garáž 38
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 416
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 450
spoluvlastník 614

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS
DKM-KPÚ 16.12.2009 1:1000 19.01.2010 *)
DKM 1:1000 06.05.2009
S-SK GS 1:2880 1829 19.01.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 19.05.2022 21:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.