k.ú.: 608882 - Božice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593826 - Božice NUTS5 CZ0647593826
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62201 - Hrušovany nad Jevišovkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1188 11787185
vinice 293 1009470
zahrada 358 217928
ovoc. sad 5 29191
travní p. 79 127809
lesní poz les(ne hospodář) 3 27949
lesní poz 295 1768344
vodní pl. nádrž umělá 7 13051
vodní pl. rybník 6 38167
vodní pl. tok přirozený 49 79705
vodní pl. tok umělý 1 1198
vodní pl. zamokřená pl. 20 47713
zast. pl. společný dvůr 1 2891
zast. pl. zbořeniště 5 1912
zast. pl. 467 187971
ostat.pl. dráha 9 63513
ostat.pl. jiná plocha 560 614793
ostat.pl. manipulační pl. 34 100386
ostat.pl. neplodná půda 3 2303
ostat.pl. ostat.komunikace 472 639362
ostat.pl. silnice 26 110614
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 23504
ostat.pl. zeleň 38 51668
Celkem KN 3929 16946627
Par. DKM 3929 16946627
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 158
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 77
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 33
č.e. jiná st. 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 38
Celkem BUD 451
byt.z. byt 51
obč.z. byt 19
Celkem JED 70
LV 588
spoluvlastník 889

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.07.2015
DKM-KPÚ 27.08.2012 1:1000 29.08.2012 *) extravilán dle JPÚ-upřesnění přídělů
THM-V 1:2000 01.01.1973 21.07.2015 intravilán a část extravilánu
Ost. 1:2000 13.05.1957 21.07.2015 část extravilánu (fotoplán - reambulace mapy dle IA - k IA nejsou zápisníky a náčrty )


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.05.2022 01:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.