k.ú.: 609366 - Branišov u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588075 - Ústí NUTS5 CZ0632588075
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 99 1156838
zahrada 33 10529
travní p. 165 672128
lesní poz 27 673626
vodní pl. nádrž umělá 2 2937
vodní pl. rybník 2 6921
vodní pl. tok přirozený 9 3847
vodní pl. tok umělý 3 208
zast. pl. společný dvůr 1 10
zast. pl. zbořeniště 2 386
zast. pl. 34 17569
ostat.pl. jiná plocha 31 24278
ostat.pl. manipulační pl. 2 1140
ostat.pl. neplodná půda 25 25631
ostat.pl. ostat.komunikace 61 45811
ostat.pl. pohřeb. 1 3884
ostat.pl. silnice 2 27147
Celkem KN 499 2672890
Par. KMD 499 2672890
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 34
LV 79
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2014
KM-D 1:2000 15.06.1999 03.12.2014
S-SK GS 1:2880 1838 15.06.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 05:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.