k.ú.: 609471 - Bransouze - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590363 - Bransouze NUTS5 CZ0634590363
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 524 2742667
zahrada 116 72242
ovoc. sad 2 5607
travní p. 175 603561
lesní poz les s budovou 1 12
lesní poz les(ne hospodář) 1 4723
lesní poz 202 754511
vodní pl. nádrž umělá 1 238
vodní pl. tok přirozený 12 56340
vodní pl. tok umělý 1 2920
zast. pl. 194 59834
ostat.pl. dráha 16 97236
ostat.pl. jiná plocha 57 17007
ostat.pl. manipulační pl. 46 26454
ostat.pl. neplodná půda 563 549643
ostat.pl. ostat.komunikace 185 91837
ostat.pl. silnice 8 60109
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 7634
ostat.pl. zeleň 2 319
Celkem KN 2114 5152894
Par. KMD 2114 5152894
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 85
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 14
č.e. jiná st. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 174
LV 192
spoluvlastník 227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2015
KM-D 1:2000 20.10.1999 09.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 20.10.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 22:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.