k.ú.: 609676 - Bratřejov u Vizovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585106 - Bratřejov NUTS5 CZ0724585106
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1084 2677262
zahrada 389 212132
ovoc. sad 28 69783
travní p. 1371 2064605
lesní poz les s budovou 3 152
lesní poz ostat.komunikace 1 81
lesní poz 658 5894418
vodní pl. tok přirozený 97 68756
vodní pl. zamokřená pl. 15 15720
zast. pl. zbořeniště 14 2777
zast. pl. 417 132447
ostat.pl. dráha 50 59920
ostat.pl. jiná plocha 246 75199
ostat.pl. manipulační pl. 24 24081
ostat.pl. neplodná půda 448 339903
ostat.pl. ostat.komunikace 489 205550
ostat.pl. pohřeb. 3 2660
ostat.pl. silnice 128 96737
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 14158
ostat.pl. zeleň 2 148
Celkem KN 5474 11956489
Par. DKM 10 1821
Par. KMD 5464 11954668
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 278
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 14
č.e. tech.vyb 1
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 408
LV 539
spoluvlastník 1628

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 25.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 20.05.2022 02:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.