k.ú.: 609897 - Brná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549061 - Věžná NUTS5 CZ0633549061
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 1220787
zahrada 41 39968
ovoc. sad 1 3022
travní p. 94 516060
lesní poz 126 764918
vodní pl. rybník 4 15467
vodní pl. tok přirozený 11 6842
vodní pl. zamokřená pl. 2 514
zast. pl. společný dvůr 26 6063
zast. pl. zbořeniště 1 256
zast. pl. 66 26029
ostat.pl. jiná plocha 66 39225
ostat.pl. manipulační pl. 26 16345
ostat.pl. neplodná půda 16 13591
ostat.pl. ostat.komunikace 44 75617
ostat.pl. silnice 10 14368
Celkem KN 606 2759072
Par. DKM 606 2759072
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 53
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 98
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.09.2008 1:1000 13.10.2008 *) extravilán
DKM 1:1000 20.06.2008
S-SK GS 1:2880 1829 13.10.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 07:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.