k.ú.: 609901 - Brná nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 55489
zahrada 897 734116
ovoc. sad 8 23275
travní p. mez, stráň 1 500
travní p. 387 276721
lesní poz 55 2326250
vodní pl. tok přirozený 6 186661
vodní pl. tok umělý 1 287
zast. pl. zbořeniště 25 1356
zast. pl. 1185 111987
ostat.pl. dráha 7 80611
ostat.pl. jiná plocha 198 104769
ostat.pl. manipulační pl. 11 1060
ostat.pl. neplodná půda 97 96171
ostat.pl. ostat.komunikace 202 144260
ostat.pl. silnice 11 27324
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 92 60655
ostat.pl. zeleň 24 13919
Celkem KN 3289 4245411
Par. DKM 3289 4245411
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 218
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 230
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 53
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 408
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 82
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 29
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 1122
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 1051
spoluvlastník 1308

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.2002
THM-V 1:1000 01.05.1980 15.11.2002
S-SK GS 1:2880 1843 01.05.1980 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 22.05.2022 22:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.