k.ú.: 610470 - Žabovřesky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 27 22707
orná půda 274 285102
zahrada 2896 942382
ovoc. sad 5 12025
travní p. 40 34367
lesní poz 10 332712
vodní pl. tok přirozený 14 31806
zast. pl. společný dvůr 20 7307
zast. pl. zbořeniště 7 685
zast. pl. 4357 753360
ostat.pl. dráha 63 28072
ostat.pl. jiná plocha 1138 222759
ostat.pl. manipulační pl. 23 3891
ostat.pl. neplodná půda 78 34727
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 822
ostat.pl. ostat.komunikace 974 588110
ostat.pl. silnice 179 118063
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 44 89720
ostat.pl. zeleň 921 840143
Celkem KN 11072 4348760
Par. DKM 40 16253
Par. KMD 11032 4332507
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 25
č.p. byt.dům 442
č.p. doprava 1
č.p. garáž 10
č.p. jiná st. 20
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb. 64
č.p. rod.dům 2310
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 10
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 27
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 137
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 159
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 775
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 18
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 11
s roz.jed 1
Celkem BUD 4107
byt.z. ateliér 7
byt.z. byt 5544
byt.z. dílna 14
byt.z. garáž 593
byt.z. j.nebyt 154
byt.z. rozest. 4
obč.z. ateliér 5
obč.z. byt 556
obč.z. dílna 5
obč.z. garáž 26
obč.z. j.nebyt 65
obč.z. rozest. 25
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 6999
LV 10165
spoluvlastník 21291

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2007
Ost. 1:1000 01.10.1970 10.12.2007 Reambulace
Ost. 1:1000 22.07.1947 10.12.2007 přídělový plán
Ins. A 1:1000 01.01.1928 10.12.2007 Sv.Štěpán - k.ú. Žabovřesky, Veveří, Velká Nová a Červená


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 16:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.