k.ú.: 610470 - Žabovřesky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 27 22707
orná půda 276 285193
zahrada 2896 942968
ovoc. sad 5 12025
travní p. 40 34367
lesní poz 10 332712
vodní pl. tok přirozený 14 31806
zast. pl. společný dvůr 20 7307
zast. pl. zbořeniště 7 685
zast. pl. 4350 752815
ostat.pl. dráha 63 28072
ostat.pl. jiná plocha 1130 222625
ostat.pl. manipulační pl. 23 3891
ostat.pl. neplodná půda 78 34727
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 822
ostat.pl. ostat.komunikace 970 588674
ostat.pl. silnice 178 118208
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 44 89720
ostat.pl. zeleň 910 839433
Celkem KN 11043 4348757
Par. DKM 40 16253
Par. KMD 11003 4332504
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 24
č.p. byt.dům 439
č.p. doprava 1
č.p. garáž 10
č.p. jiná st. 21
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb. 63
č.p. rod.dům 2314
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 11
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 27
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 136
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 159
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 774
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 18
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 4103
byt.z. ateliér 7
byt.z. byt 5588
byt.z. dílna 14
byt.z. garáž 595
byt.z. j.nebyt 176
byt.z. rozest. 4
obč.z. ateliér 5
obč.z. byt 508
obč.z. dílna 5
obč.z. garáž 23
obč.z. j.nebyt 53
obč.z. rozest. 2
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 6981
LV 10118
spoluvlastník 21129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2007
Ost. 1:1000 01.10.1970 10.12.2007 Reambulace
Ost. 1:1000 22.07.1947 10.12.2007 přídělový plán
Ins. A 1:1000 01.01.1928 10.12.2007 Sv.Štěpán - k.ú. Žabovřesky, Veveří, Velká Nová a Červená


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 14:34

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.