k.ú.: 610704 - Zábrdovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 329 83504
vodní pl. tok přirozený 7 35160
zast. pl. společný dvůr 82 85363
zast. pl. zbořeniště 14 1773
zast. pl. 1224 753783
ostat.pl. dráha 8 32868
ostat.pl. jiná plocha 397 249256
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 220
ostat.pl. manipulační pl. 97 60321
ostat.pl. neplodná půda 2 1475
ostat.pl. ostat.komunikace 147 249157
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 39301
ostat.pl. zeleň 53 43335
Celkem KN 2382 1635516
Par. DKM 2382 1635516
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 22
č.p. bydlení 459
č.p. byt.dům 143
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 33
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 40
č.p. obč.vyb. 22
č.p. prům.obj 19
č.p. rod.dům 13
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 10
č.p. víceúčel 13
č.p. výroba 20
č.e. garáž 7
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 145
bez čp/če jiná st. 82
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 62
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 8
bez čp/če výroba 28
vod.dílo jez 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 1177
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 1601
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 59
byt.z. j.nebyt 659
obč.z. ateliér 79
obč.z. byt 1498
obč.z. dílna 8
obč.z. garáž 37
obč.z. j.nebyt 355
obč.z. rozest. 56
obč.z. sk.byt 2
Celkem JED 4361
LV 3653
spoluvlastník 7836

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.1999
ZMVM 1:1000 01.01.1988 01.09.1999
Ost. 1:1000 01.01.1970 01.09.1999 Reambulace
Ost. 1:2880 28.11.1947 01.09.1999 přídělový plán
Ins. A 1:1000 01.01.1943 01.09.1999 Sv.Štěpán - k.ú. Zábrdovice, Horní a Dolní Cejl, Město Brno, Židenice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 13:31

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.