k.ú.: 610704 - Zábrdovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 329 83504
vodní pl. tok přirozený 7 35160
zast. pl. společný dvůr 69 31452
zast. pl. zbořeniště 14 1773
zast. pl. 1211 723201
ostat.pl. dráha 8 32868
ostat.pl. jiná plocha 398 335093
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 220
ostat.pl. manipulační pl. 96 59608
ostat.pl. neplodná půda 2 1475
ostat.pl. ostat.komunikace 146 248521
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 39301
ostat.pl. zeleň 53 43335
Celkem KN 2355 1635511
Par. DKM 2355 1635511
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 22
č.p. bydlení 435
č.p. byt.dům 165
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 33
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 39
č.p. obč.vyb. 24
č.p. prům.obj 16
č.p. rod.dům 14
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 11
č.p. víceúčel 15
č.p. výroba 21
č.e. garáž 7
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 145
bez čp/če jiná st. 84
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 53
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 8
bez čp/če výroba 25
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1166
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 1602
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 59
byt.z. j.nebyt 659
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 141
obč.z. byt 1518
obč.z. dílna 9
obč.z. garáž 39
obč.z. j.nebyt 400
obč.z. rozest. 11
obč.z. sk.byt 2
Celkem JED 4448
LV 3776
spoluvlastník 8160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.1999
ZMVM 1:1000 01.01.1988 01.09.1999
Ost. 1:1000 01.01.1970 01.09.1999 Reambulace
Ost. 1:2880 28.11.1947 01.09.1999 přídělový plán
Ins. A 1:1000 01.01.1943 01.09.1999 Sv.Štěpán - k.ú. Zábrdovice, Horní a Dolní Cejl, Město Brno, Židenice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 15:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.