k.ú.: 610771 - Černá Pole - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 50063
zahrada 1490 364490
vodní pl. tok přirozený 2 10023
zast. pl. společný dvůr 16 5652
zast. pl. 2675 740278
ostat.pl. dráha 2 8145
ostat.pl. jiná plocha 644 213614
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 104
ostat.pl. manipulační pl. 22 68008
ostat.pl. neplodná půda 3 1147
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 273
ostat.pl. ostat.komunikace 256 517660
ostat.pl. silnice 24 39276
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 44617
ostat.pl. zeleň 217 395877
Celkem KN 5395 2459227
Par. DKM 5395 2459227
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 18
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 709
č.p. doprava 1
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 15
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 68
č.p. rod.dům 1068
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 13
č.p. výroba 1
č.e. garáž 45
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 405
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 31
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 2499
byt.z. ateliér 6
byt.z. byt 3946
byt.z. dílna 17
byt.z. garáž 247
byt.z. j.nebyt 158
byt.z. rozest. 11
obč.z. ateliér 52
obč.z. byt 1279
obč.z. dílna 7
obč.z. garáž 76
obč.z. j.nebyt 148
obč.z. rozest. 53
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 6001
LV 7122
spoluvlastník 14717

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.11.1999
ZMVM 1:1000 01.06.1990 03.11.1999
Ost. 1:1000 01.01.1970 03.11.1999 Reambulace
Ost. 1:1000 01.01.1942 03.11.1999 Sv. Štěpán - k.ú. Dolní a horní Cejl, Velká Nová a Červená, Husovice, Zábrdovice, Královo Pole


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 16:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.