k.ú.: 610771 - Černá Pole - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 50063
zahrada 1485 364854
vodní pl. tok přirozený 2 10023
zast. pl. společný dvůr 16 5652
zast. pl. 2671 740039
ostat.pl. dráha 2 8145
ostat.pl. jiná plocha 639 213489
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 104
ostat.pl. manipulační pl. 22 68008
ostat.pl. neplodná půda 3 1147
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 273
ostat.pl. ostat.komunikace 256 517660
ostat.pl. silnice 24 39276
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 44617
ostat.pl. zeleň 217 395877
Celkem KN 5381 2459227
Par. DKM 5381 2459227
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 18
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 705
č.p. doprava 1
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 16
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 68
č.p. rod.dům 1072
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 13
č.p. výroba 1
č.e. garáž 45
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 403
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 31
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
Celkem BUD 2496
byt.z. ateliér 5
byt.z. byt 3945
byt.z. dílna 17
byt.z. garáž 248
byt.z. j.nebyt 161
byt.z. rozest. 8
obč.z. ateliér 51
obč.z. byt 1210
obč.z. dílna 7
obč.z. garáž 76
obč.z. j.nebyt 140
obč.z. rozest. 28
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 5897
LV 7025
spoluvlastník 14410

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.11.1999
ZMVM 1:1000 01.06.1990 03.11.1999
Ost. 1:1000 01.01.1970 03.11.1999 Reambulace
Ost. 1:1000 01.01.1942 03.11.1999 Sv. Štěpán - k.ú. Dolní a horní Cejl, Velká Nová a Červená, Husovice, Zábrdovice, Královo Pole


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 14:29

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.