k.ú.: 611484 - Královo Pole - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 76002
vinice 1 831
zahrada skleník-pařeniš. 1 30
zahrada školka 1 245
zahrada 1725 790911
ovoc. sad 13 35209
travní p. 85 103353
lesní poz les s budovou 1 122
lesní poz 30 425692
vodní pl. nádrž umělá 3 866
vodní pl. tok přirozený 10 24223
zast. pl. společný dvůr 246 187788
zast. pl. zbořeniště 20 4115
zast. pl. 3983 1153553
ostat.pl. dráha 54 169443
ostat.pl. jiná plocha 1503 810258
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 396
ostat.pl. manipulační pl. 82 90707
ostat.pl. neplodná půda 11 12881
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 1245
ostat.pl. ostat.komunikace 1122 808286
ostat.pl. pohřeb. 1 14713
ostat.pl. silnice 73 131456
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 67 176219
ostat.pl. zeleň 984 478379
Celkem KN 10126 5496923
Par. DKM 10126 5496923
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 40
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 456
č.p. doprava 2
č.p. garáž 10
č.p. jiná st. 52
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 106
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 1633
č.p. tech.vyb 14
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 28
č.p. výroba 34
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 22
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 260
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 674
bez čp/če jiná st. 106
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 57
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 76
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 102
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
s roz.jed 1
Celkem BUD 3722
byt.z. ateliér 8
byt.z. byt 5863
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 337
byt.z. j.nebyt 252
byt.z. rozest. 12
obč.z. ateliér 41
obč.z. byt 952
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 21
obč.z. j.nebyt 127
obč.z. rozest. 16
Celkem JED 7638
LV 9894
spoluvlastník 22444

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.02.2002 původní grafická mapa ZMVM
ZMVM 1:1000 01.07.1992 20.02.2002
Ost. 1:1000 01.10.1970 01.07.1992 Reambulace
Ost. 1:1000 14.11.1947 20.02.2002 přídělový plán na části k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1929 01.10.1970 Sv.Štěpán - k.ú. Královo Pole, Velká Nová a Červená, Žabovřesky a Komín


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 15:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.