k.ú.: 611646 - Řečkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 521 647742
vinice 2 1195
zahrada 1944 664086
travní p. 71 162125
lesní poz 61 2715342
vodní pl. nádrž umělá 1 1433
vodní pl. tok přirozený 21 14608
vodní pl. zamokřená pl. 1 861
zast. pl. společný dvůr 1 954
zast. pl. zbořeniště 27 11473
zast. pl. 3911 612185
ostat.pl. dráha 20 60856
ostat.pl. jiná plocha 1379 522515
ostat.pl. manipulační pl. 85 82597
ostat.pl. neplodná půda 74 35102
ostat.pl. ostat.komunikace 1488 578601
ostat.pl. pohřeb. 11 21501
ostat.pl. silnice 87 136538
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 40297
ostat.pl. zeleň 1074 374961
Celkem KN 10806 6684972
Par. KMD 10806 6684972
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 15
č.p. bydlení 1362
č.p. byt.dům 155
č.p. doprava 1
č.p. garáž 21
č.p. jiná st. 24
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 38
č.p. obč.vyb. 25
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 339
č.p. tech.vyb 18
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 486
č.e. jiná st. 3
č.e. les.hosp 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 186
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 475
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če tech.vyb 46
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 4
Celkem BUD 3357
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 4385
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 532
byt.z. j.nebyt 162
byt.z. rozest. 74
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 174
obč.z. garáž 15
obč.z. j.nebyt 12
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 5364
LV 7526
spoluvlastník 15786

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.07.2017
Ost. 1:1000 01.07.1970 13.07.2017 Reambulace
Ost. 1:1000 13.12.1947 13.07.2017 přídělový plán
Ins. A 1:1000 01.01.1934 13.07.2017 Sv.Štěpán - k.ú. Řečkovice, Medlánky, Královo Pole


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 15:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.