k.ú.: 611646 - Řečkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 521 649081
vinice 2 1195
zahrada 1942 664170
travní p. 71 162125
lesní poz 61 2715342
vodní pl. nádrž umělá 1 1433
vodní pl. tok přirozený 21 14608
vodní pl. zamokřená pl. 1 861
zast. pl. společný dvůr 1 954
zast. pl. zbořeniště 27 11473
zast. pl. 3919 611534
ostat.pl. dráha 20 60856
ostat.pl. jiná plocha 1378 521605
ostat.pl. manipulační pl. 84 82597
ostat.pl. neplodná půda 72 35101
ostat.pl. ostat.komunikace 1482 578701
ostat.pl. pohřeb. 11 21501
ostat.pl. silnice 87 136538
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 40297
ostat.pl. zeleň 1069 375002
Celkem KN 10797 6684974
Par. KMD 10797 6684974
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 14
č.p. bydlení 1370
č.p. byt.dům 154
č.p. doprava 1
č.p. garáž 20
č.p. jiná st. 24
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 39
č.p. obč.vyb. 24
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 331
č.p. tech.vyb 18
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 485
č.e. jiná st. 3
č.e. les.hosp 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 186
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 475
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če tech.vyb 46
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 4
s roz.jed 1
Celkem BUD 3353
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 4270
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 508
byt.z. j.nebyt 143
byt.z. rozest. 232
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 162
obč.z. garáž 13
obč.z. j.nebyt 11
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 5354
LV 7481
spoluvlastník 15594

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.07.2017
Ost. 1:1000 01.07.1970 13.07.2017 Reambulace
Ost. 1:1000 13.12.1947 13.07.2017 přídělový plán
Ins. A 1:1000 01.01.1934 13.07.2017 Sv.Štěpán - k.ú. Řečkovice, Medlánky, Královo Pole


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 14:09

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.