k.ú.: 612065 - Horní Heršpice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 426 597505
zahrada skleník-pařeniš. 1 2176
zahrada 869 423089
ovoc. sad 13 39223
travní p. 11 23101
vodní pl. nádrž umělá 1 5785
vodní pl. tok přirozený 20 84921
vodní pl. tok umělý 1 4800
vodní pl. zamokřená pl. 2 995
zast. pl. společný dvůr 85 191271
zast. pl. zbořeniště 6 1097
zast. pl. 1351 515706
ostat.pl. dráha 39 215095
ostat.pl. dálnice 29 77962
ostat.pl. jiná plocha 672 581802
ostat.pl. manipulační pl. 127 333527
ostat.pl. neplodná půda 49 41394
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 10600
ostat.pl. ostat.komunikace 642 412389
ostat.pl. silnice 27 55357
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 22059
ostat.pl. zeleň 171 134256
Celkem KN 4565 3774110
Par. DKM 4565 3774110
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 24
č.p. byt.dům 26
č.p. doprava 9
č.p. jiná st. 26
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 32
č.p. rod.dům 502
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 55
č.p. zem.stav 3
č.e. adminis. 1
č.e. doprava 1
č.e. garáž 44
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 113
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če doprava 24
bez čp/če garáž 148
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 142
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 1289
byt.z. byt 218
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 18
byt.z. j.nebyt 19
byt.z. rozest. 6
obč.z. byt 58
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 326
LV 1389
spoluvlastník 2065

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.01.2002
ZMVM 1:1000 15.05.1995 16.01.2002
Ost. 1:1000 01.01.1969 16.01.2002 Reambulace
Ost. 1:2880 15.09.1947 16.01.2002 přídělové plány na části k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1938 01.11.1981 Sv.Štěpán - Horní Heršpice, Dolní Heršpice, Brněnské Ivanovice, Komárov


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 15:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.