k.ú.: 612111 - Dolní Heršpice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 436 1376311
zahrada 198 143060
ovoc. sad 5 14156
travní p. 45 22383
lesní poz les(ne hospodář) 1 1251
lesní poz 9 3213
vodní pl. tok přirozený 8 62086
zast. pl. zbořeniště 1 64
zast. pl. 447 338925
ostat.pl. dráha 3 47308
ostat.pl. dálnice 37 247954
ostat.pl. jiná plocha 428 428164
ostat.pl. manipulační pl. 59 53617
ostat.pl. neplodná půda 37 29084
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 3306
ostat.pl. ostat.komunikace 328 263027
ostat.pl. silnice 24 58205
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4196
ostat.pl. zeleň 93 29719
Celkem KN 2161 3126029
Par. DKM 6 803
Par. KMD 2155 3125226
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 15
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 104
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 39
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 46
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 380
byt.z. byt 118
byt.z. garáž 7
byt.z. j.nebyt 30
obč.z. byt 161
obč.z. garáž 75
obč.z. j.nebyt 13
obč.z. rozest. 4
Celkem JED 408
LV 715
spoluvlastník 1363

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2012
Ost. 1:1000 01.01.1969 29.03.2012 Reambulace
Ost. 1:2880 16.09.1947 29.03.2012 přídělové plány na části území
Ins. A 1:1000 01.01.1938 29.03.2012 Sv.Štěpán - k.ú. Dolní Heršpice, Přízřenice a Brněnské Ivanovice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 15:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.