k.ú.: 612171 - Tuřany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 789 4789483
vinice 31 142465
zahrada 974 502458
ovoc. sad 31 232961
travní p. 3 782
lesní poz les(ne hospodář) 4 41703
vodní pl. nádrž umělá 2 64007
vodní pl. tok přirozený 5 3158
zast. pl. zbořeniště 8 675
zast. pl. 1283 463031
ostat.pl. dráha 7 15934
ostat.pl. dálnice 10 91562
ostat.pl. jiná plocha 268 652259
ostat.pl. manipulační pl. 58 136433
ostat.pl. neplodná půda 9 1422
ostat.pl. ost.dopravní pl. 91 1855276
ostat.pl. ostat.komunikace 251 336420
ostat.pl. pohřeb. 1 12228
ostat.pl. silnice 31 109754
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 43505
ostat.pl. zeleň 126 118211
Celkem KN 3990 9613727
Par. DKM 1652 6286363
Par. KMD 2338 3327364
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 850
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 20
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 12
č.e. rod.rekr 51
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 30
bez čp/če garáž 84
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 41
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 1252
byt.z. byt 38
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 36
obč.z. garáž 3
Celkem JED 83
LV 1538
spoluvlastník 2227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2000
DKM-KPÚ 07.06.1999 1:1000 07.06.1999 *) na části
Ost. 1:1000 01.07.1971 04.12.2000 Reambulace
Ost. 1:5000 15.06.1947 04.12.2000 přídělový plán
Ins. A 1:1000 01.01.1943 04.12.2000 Sv.Štěpán - k.ú. Tuřany, Brněnské Ivanovice


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 14:33

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.