k.ú.: 612243 - Holásky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 400 954717
vinice 2 407
zahrada 565 250305
ovoc. sad 1 2937
travní p. 84 37544
vodní pl. nádrž přírodní 8 56026
vodní pl. nádrž umělá 1 351
vodní pl. tok přirozený 4 25351
zast. pl. společný dvůr 4 3986
zast. pl. zbořeniště 1 95
zast. pl. 579 119790
ostat.pl. dráha 3 18307
ostat.pl. dálnice 8 15798
ostat.pl. jiná plocha 167 73800
ostat.pl. manipulační pl. 22 12413
ostat.pl. neplodná půda 24 6931
ostat.pl. ostat.komunikace 267 107481
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 19470
ostat.pl. zeleň 70 121863
Celkem KN 2223 1827572
Par. DKM 690 1318242
Par. KMD 1533 509330
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 228
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 166
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 73
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 561
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 698
spoluvlastník 981

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.11.2000
DKM-KPÚ 30.09.2000 1:1000 30.09.2000 *) na části
Ost. 1:1000 01.07.1971 06.11.2000 Reambulace
S-SK ŠS 1:2880 1825 06.11.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 14:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.