k.ú.: 612626 - Svinná u Brocné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576778 - Skuhrov nad Bělou NUTS5 CZ0524576778
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 192 1847773
zahrada 85 85892
ovoc. sad 1 3909
travní p. 193 578958
lesní poz les(ne hospodář) 1 3865
lesní poz 85 1119557
vodní pl. nádrž přírodní 5 5052
vodní pl. tok přirozený 37 16913
vodní pl. tok umělý 1 789
zast. pl. společný dvůr 2 1537
zast. pl. zbořeniště 3 447
zast. pl. 66 37800
ostat.pl. jiná plocha 33 73922
ostat.pl. manipulační pl. 4 7850
ostat.pl. neplodná půda 12 5357
ostat.pl. ostat.komunikace 102 104185
ostat.pl. silnice 4 10967
Celkem KN 826 3904773
Par. DKM 22 25306
Par. KMD 804 3879467
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 63
LV 109
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2012
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 08:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.