k.ú.: 612677 - Tuněchody u Stříbra - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560928 - Kladruby NUTS5 CZ0327560928
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 622952
zahrada 31 10636
travní p. 53 1931056
lesní poz les s budovou 2 88
lesní poz ostat.komunikace 1 679
lesní poz 77 1964135
vodní pl. nádrž umělá 12 22998
vodní pl. rybník 2 76596
vodní pl. tok přirozený 6 38339
vodní pl. tok umělý 16 25870
vodní pl. zamokřená pl. 1 3237
zast. pl. zbořeniště 7 2327
zast. pl. 46 18414
ostat.pl. jiná plocha 45 75443
ostat.pl. manipulační pl. 18 13061
ostat.pl. neplodná půda 20 112155
ostat.pl. ostat.komunikace 44 64073
ostat.pl. silnice 1 19906
ostat.pl. zeleň 3 722
Celkem KN 390 5002687
Par. DKM 207 3688421
Par. KMD 183 1314266
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 14
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 48
LV 46
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.07.2017
DKM-KPÚ 03.11.2015 1:1000 04.11.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1838 27.07.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 16.05.2022 23:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.