k.ú.: 612723 - Lhota u Konice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589314 - Brodek u Konice NUTS5 CZ0713589314
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 1682909
zahrada 114 59946
ovoc. sad 4 7632
travní p. 54 105572
lesní poz ostat.komunikace 3 3471
lesní poz 220 2385238
vodní pl. tok přirozený 5 34387
vodní pl. tok umělý 2 4127
zast. pl. zbořeniště 11 2532
zast. pl. 106 37208
ostat.pl. jiná plocha 35 18583
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1165
ostat.pl. manipulační pl. 20 32536
ostat.pl. neplodná půda 1 22
ostat.pl. ostat.komunikace 86 202033
ostat.pl. silnice 4 32327
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2219
ostat.pl. zeleň 20 49513
Celkem KN 804 4661420
Par. DKM 804 4661420
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 45
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 105
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 116
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.12.2007 intravilán
DKM-KPÚ 07.07.2004 1:1000 07.07.2004 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1834 05.12.2007 28.02.1824 1:2880,intrav.
S-SK ŠS 1:2880 1834 07.07.2004 extrav.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 22.05.2022 00:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.