k.ú.: 612731 - Brodek u Prostějova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589322 - Brodek u Prostějova NUTS5 CZ0713589322
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1362 3912445
zahrada 436 198063
ovoc. sad 11 22723
travní p. 120 103626
lesní poz 5 23813
vodní pl. nádrž přírodní 1 10776
vodní pl. nádrž umělá 1 1801
vodní pl. tok přirozený 116 40576
vodní pl. tok umělý 1 2103
zast. pl. společný dvůr 5 456
zast. pl. zbořeniště 9 1264
zast. pl. 587 166102
ostat.pl. jiná plocha 249 282905
ostat.pl. manipulační pl. 44 77438
ostat.pl. neplodná půda 4 20998
ostat.pl. ost.dopravní pl. 42 7469
ostat.pl. ostat.komunikace 159 95026
ostat.pl. pohřeb. 2 4940
ostat.pl. silnice 124 307320
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 36306
ostat.pl. zeleň 11 5811
Celkem KN 3304 5321961
Par. DKM 3304 5321961
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 403
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 66
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 37
Celkem BUD 582
byt.z. byt 46
byt.z. j.nebyt 9
Celkem JED 55
LV 775
spoluvlastník 1406

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.2006
ZMVM 1:2000 28.02.1987 01.06.2006
S-SK ŠS 1:2880 1833 28.02.1987 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 02:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.