k.ú.: 612952 - Brtnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586943 - Brtnice NUTS5 CZ0632586943
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1354 9029730
zahrada 872 459493
ovoc. sad 2 9304
travní p. mez, stráň 5 1635
travní p. 895 2033245
lesní poz les s budovou 1 1
lesní poz 277 6120962
vodní pl. nádrž umělá 37 57039
vodní pl. rybník 14 79436
vodní pl. tok přirozený 30 72859
vodní pl. tok umělý 13 2648
vodní pl. zamokřená pl. 3 552
zast. pl. společný dvůr 14 1099
zast. pl. zbořeniště 2 843
zast. pl. 1233 278037
ostat.pl. jiná plocha 371 205425
ostat.pl. manipulační pl. 63 155945
ostat.pl. mez, stráň 36 33245
ostat.pl. neplodná půda 273 177816
ostat.pl. ostat.komunikace 389 359198
ostat.pl. pohřeb. 4 8889
ostat.pl. silnice 51 193775
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 21548
ostat.pl. zeleň 48 73078
Celkem KN 5993 19375802
Par. DKM 5993 19375802
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 16
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 25
č.p. rod.dům 704
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 5
č.e. garáž 171
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 66
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 81
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 36
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1214
byt.z. byt 244
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 6
Celkem JED 251
LV 1467
spoluvlastník 2088

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.11.2004 extravilán
DKM 1:1000 23.12.2003 intravilán
ZMVM 1:1000 01.07.1988 22.11.2004
THM-V 1:1000 01.01.1974 01.07.1988 přesný datum nezjištěn, intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 20:20

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.