k.ú.: 612961 - Jestřebí u Brtnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586943 - Brtnice NUTS5 CZ0632586943
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 513 2681539
zahrada 131 55807
travní p. 400 870434
lesní poz 185 11811132
vodní pl. nádrž umělá 8 25954
vodní pl. rybník 19 49990
vodní pl. tok přirozený 25 8497
zast. pl. společný dvůr 2 200
zast. pl. zbořeniště 7 689
zast. pl. 126 52195
ostat.pl. jiná plocha 80 92094
ostat.pl. manipulační pl. 27 20554
ostat.pl. neplodná půda 88 68917
ostat.pl. ostat.komunikace 84 178341
ostat.pl. silnice 6 47675
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 878
ostat.pl. zamokřená pl. 2 6978
ostat.pl. zeleň 2 1750
Celkem KN 1706 15973624
Par. KMD 1706 15973624
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 60
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 6
Celkem BUD 106
LV 192
spoluvlastník 273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 26.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 09:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.