k.ú.: 613835 - Břevenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505218 - Šumvald NUTS5 CZ0712505218
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 443 2695013
zahrada 223 175792
ovoc. sad 1 12926
travní p. 142 689738
lesní poz 121 2212456
vodní pl. nádrž umělá 5 2818
vodní pl. tok přirozený 137 42320
vodní pl. zamokřená pl. 1 659
zast. pl. společný dvůr 3 644
zast. pl. zbořeniště 13 3293
zast. pl. 181 61046
ostat.pl. jiná plocha 32 10657
ostat.pl. manipulační pl. 4 26667
ostat.pl. neplodná půda 34 30156
ostat.pl. ostat.komunikace 123 83225
ostat.pl. pohřeb. 1 1505
ostat.pl. silnice 6 95696
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 12817
Celkem KN 1475 6157428
Par. KMD 1475 6157428
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 117
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 174
LV 206
spoluvlastník 312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 27.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 28.05.2022 18:24

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.